Rezerwat Dolina Wkry, Mazowsze

Mazowsze - 0804-00121C ^