Klasztor na Świętym Krzyżu - Świętokrzyski Park Narodowy

Klasztor Świety Krzyż, Świętokrzyski Park Narodowy - 0805-00211C ^