Święty Krzyż - Świętokrzyski Park Narodowy

Klasztor na Świętym Krzyżu, Świętokrzyski Park Narodowy - 0805-00222C ^