Klasztor na Świętym Krzyżu - Świętokrzyski Park Narodowy

Klasztor benedyktynow swietokrzyskich - 0805-00223C ^