Retorty, wypalanie węgla drzewnego, Beskid Niski

Beskid Niski - 0805-00235C ^