Wypał węgla drzewnego, Beskid Niski

Beskid Niski - 0805-00236C ^