Tradycyjne nabożeństwo - majowe

Poleski Park Narodowy, nabożeństwo majowe ^