Konik polski, Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy - 0805-00371C ^