Kapliczka kłodowa Gródki - unikalna dla regionu, Roztocze

Roztocze - 0806-00402C ^