Roztocze

Roztocze, stara chałupa kryta strzech± ^