Konik polski, Roztoczański Park Narodowy

Koniki Polskie, Roztoczański Park Narodowy, 0806-00440C ^