Konik polski, Roztoczański Park Narodowy

Koniki Polskie, Roztoczański Park Narodowy - 0806-00462C ^