Twierdza Modlin, Spichlerz nad Narwią, Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły - 0809-00841C ^