Leśniczówka, Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy - 0809-00855C ^