Rezerwat Radęcin (Święta Hala), Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy, rezerwat Radęcin ^