Potok Turbacz - Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy - 0810-00920C ^