Potok Turbacz, Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy - 0810-00926C ^