Maczuga Herkulesa z księżycem, Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy - 0810-00930C ^