M≥yn i tartak Boronia w Grodzisku (stan 2008 r.), Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy - 0810-00942C ^