Ule w jesiennej scenerii, Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy - 0810-00946C ^