Poranne mgły w okolicach Brzumina, Dolina Środkowej Wisły

Wisła, Mazowsze ^