Nieistniejąca wieś Władysławów, Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy - 0901-00037C ^