Wisła w okolicach Mochty-Smok, Dolina Środkowej Wisły

Mazowsze, Wisła - zdjęcia ^