Konik polski, Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy - 0905-00270C ^