Biała Wisełka - Białka, Beskid Śląski

Beskid Śląski - 0905-00324C ^