Czarna Wisełka, Beskid Śląski

Beskid Śląski - 0905-00327C ^