Cerkiew prawosławna w Michałowie - Podlasie

Polska Wschodnia - 0908-00710C ^