Kapliczka we wsi Soce

Polska Wschodnia - 0908-00715C ^