Kapliczka we wsi Soce - Podlasie

Podlasie - 0908-00715C ^