Drewniana cerkiew prawosławna w Narwi

Narew, cerkiew ^