Cerkiew prawosławna w Hajnówce - Podlasie

Podlasie - 0912-01901C ^