Rezerwat przyrody Kępy Kazuńskie, Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły - 1001-00065C ^