Cerkiew w Olchowej, stan z 2010 r. - Bieszczady

Olchowa, Bieszczady 1002-00101C ^