Cerkiew w Bystrem, Bieszczady

Bystre - Bieszczady 1002-00113C ^