Cerkiew w Równi, Bieszczady

Równia, Bieszczady 1002-00114C ^