Stara poleska chałupa w Zawadówce (stan 2010 r.), Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy - 1006-00850C ^