Rezerwat przyrody Sine Wiry, Bieszczady

Bieszczady - 1010-01446C ^