Rezerwat Grabina, Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy - 1110-02106C ^