Rezerwat Grabina, Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy, Rezerwat Grabina - 1110-02107C ^