Kierunek - Patagonia :-)

Znak drogowy, Patagonia, Argentyna 1204-01287C ^