Dawne pogańskie miejsce kultu, Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą - Suwalszczyzna

 - 1207-02752C ^