Uroczysko Święte Miejsce nad Rospuda, starodawne, pogańskie miejsce kultu

Uroczysko Święte Miejsce, Rospuda - 1207-02752C ^