Kapliczka obok klasztoru na Świętym Krzyżu - Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy, klasztor Święty Krzyż 1301-00022C ^