Nad jeziorem Sromowieckim, Pieniny

Pieniny - Sromowiecki zbiornik zaporowy - 1306-00626C ^