Wnętrze starego wiatraka sokolskiego w miejscowości Chmielowszczyzna - Podlasie

Polska Wschodnia - 1307-00739C ^