Wnętrze starego wiatraka sokolskiego w miejscowości Chmielowszczyzna - Podlasie

Podlasie - 1307-00739C ^