Cerkiew greckokatolicka p.w. sw. Dymitra w Cewkowie, Roztocze

Cerkiew Cewków 1308-00954C ^