Cerkiew greckokatolicka z 1786 roku w »mijowiskach, Roztocze

Roztocze - 1308-00963C ^