Kapliczka w okolicy Polanki Horynieckiej, droga w kierunku cmentarza w Starym Bru∂nie, Roztocze

Roztocze - 1308-01148C ^