Skała Agaty (Zamczysko), Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy - Skała Agaty (Zamczysko) 1310-01298C ^