Brama do klasztoru na Świętym Krzyżu, Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy - klasztor na Świętym Krzyżu 1310-01316C ^