Gospodarz przy starej chacie krytej strzech± w Giełczynie, Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy - 1405-00276C ^