Król Biebrzy - Krzysztof Kawęczyński, Osada Budy, Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy - 1405-00287C ^